ร่ำรวยด้วยคาถาอาคมมีจริงหรอ

ความคาดหวังของผู้คนโดยมากล้วนมุ่งหมายความสำราญจากการมีเงินมีทรัพย์สมบัติมากมายโดยเฉพาะการขึ้นชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐี มนุษย์ผู้คนจำนวนมากเลือก


ทางการเป็นมหาเศรษฐีด้วยการตั้งมั่นดำเนินงาน,ขยัน,มัธยัสถ์,ประหยัด,แม้กระนั้นก็มีมนุษย์ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เลือกร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การสวดมนตร์เวทมนต์มนต์ แม้กระนั้นยังคงขี้เกียจขาดความทรหดอดทนและก็ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย
ทุกศาสนาย่อมสอนให้คนเป็นคนดีมีคำกล่าวอบรมสั่งสอนที่สร้างความเชื่อในคุณความดีโดยที่ไม่ทำให้หลงโง่งมเหมือนกับ พุทธที่มีบทสวดมนตร์เพื่อสรเสริญ คุณพระรัตนตรัยแล้วก็ยังมีคาถาอาคมที่เป็นเครื่องเตือนสติให้ชาวพุทธถือมั่นอยู่ในคุณธรรมอันดีมีเหตุผลไม่หลงโง่งมเหมือนดังเป็นต้นว่าคาถาอาคม หัวใจมหาเศรษฐี อุ,อา,กะ,สะ ที่ถ้าเกิดคนไหนหมั่นพร่ำสวดมนตร์และก็กระทำตามอาคมนี้อย่างเคร่งครัดก็จะสามารถเป็นมหาเศรษฐีได้อย่างไม่ยากดังมีเนื้อหาของคาถาอาคมดังต่อไปนี้
อุ อุฐานสัมปทา มีความหมายว่า
ให้ถึงพร้อมความอุตสาหะ ไม่ว่าจะเป็นขยันสำหรับเพื่อการการศึกษาหาความรู้ มีความพร้อมเพรียง แล้วก็สู้กับการทำงาน มีความทรหดอดทน หนักเอาค่อยสู้ ขยันปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความรู้ความเข้าใจ
อา อารักขสัมปทา หมายความว่า
ให้ถึงและการดูแลรักษา เป็นการคุ้มครองปกป้องเงินทรัพย์สินที่หามาได้จากความพากเพียรให้มีความปลอดภัย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแต่อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย แม้แม้กระนั้นยังรวมทั้งการไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย คุ้มครองปกป้องทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล รวมทั้งการเก็บหอมรอมริบแล้วก็รู้จักการจัดการเงินให้มีการเพิ่มพูน
กะ นางงามที่ไม่ยี่ห้อ แสดงว่า
การมีเพื่อนแท้ การคบสหายดี เป็นต้นว่า มีสหายร่วมงานที่ดีแต่งงานที่ดี รู้จักการเลือกคบคนดีที่มีความสุจริตใจ ไม่คิดปอกลอกคดโกงซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเสนอแนะในแนวทางที่ถูก ได้เผชิญอาชีพดีหนทางสำหรับในการหาเลี้ยงชีพ และไม่เชิญชวนกันไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เหลวไหล หรือเล่นการเดิมพัน
-สะ 
สมชีวิตา แสดงว่า
การดำรงชีพตามควร เป็นต้นว่า การมีชีวิตอย่างสมถะ ใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะควร ควรจะแก่กำลังทรัพย์สมบัติที่หามาได้ ตลอดจนมีการบริหารรายจ่ายอย่างรัดกุม ถ้วนถี่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รวมทั้งรู้จักออมเงินเพิ่ม
หัวใจมหาเศรษฐี อุ อา กะ สะ บทนี้ นอกเหนือจากที่จะเป็นคาถาอาคมที่ท่องและก็ภาวนาได้ง่าย ยังสามารถช่วยทำให้คนเดินดินคนหนึ่งแปลงเป็นมหาเศรษฐีได้ขอเพียงแค่มีความเชื่อถือกระทำกระทำตนตามบทต่างๆอย่างเคร่งครัดอันเป็นหลักกล้วยๆที่ช่วยทำให้พวกเราทุกคนต่างมีฐานะที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วยวิถีที่ความเพียงพอ ใส่รับกับบทกลอนที่ว่า มีสลึงพึงจะบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดข้าวของอยากได้ถึงแม้มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากมายจะลำเค็ญ
สุดท้ายนี้ไม่ว่ามนุษย์เราจะมั่งมีด้วยแนวทางไหนก็ไม่มีความสำคัญหรอกนะครับอยู่ที่ว่าพวกเราหารายได้ส่วนนั้นมาด้วยตนเองหรือป่าวประกาศเพียงแค่นั้น

Author: Rose Hayes